W klasie IA z budynku przy ulicy Łódzkiej 117 odbyły się warsztaty dotyczące Wczesnej Profilaktyki z Programu „Cukierki”. Program oparty jest na bajce  Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów.

Zgodnie z założeniami programu chłopcy i dziewczęta kształtowali niezwykle ważną postawę dystansu do osób obcych. Poznali pojęcie asertywności oraz istotę dbania o swoje bezpieczeństwo.

Na zajęciach uczniowie wysłuchali bajki pt."Cukierki", następnie dzięki burzy mózgów odpowiedzieli na kilka pytań związanych z tematyką bezpieczeństwa. Uczestnicy warsztatów stworzyli portrety Wróżki Ognia Kuchennego, która w bajce wyzwalała dzieci z opresji. Zabawy ruchowe oraz scenki tematyczne rozbudziły dziecięcą kreatywność, a także uświadomiły uczniom, że rozmowy z obcymi nie prowadzą do niczego dobrego.

Klasa IA bardzo zaangażowała się w zajęcia, uczniowie byli bardzo aktywni i z chęcią udzielali ciekawych i rozbudowanych odpowiedzi. Chłopcy i dziewczęta już wiedzą, że żadne cukierki nie są warte rozmów z nieznajomymi.

Atrakcyjna forma zajęć oraz różnorodność metod i form pracy bardzo podobała się uczniom.

Bardzo dziękujemy Konstantynowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie za sfinansowanie szkolenia dla realizatorów rekomendowanego przez PARPĘ programu.  Dzięki temu możemy fachowo edukować dzieci i starać się chronić ich przed czyhającymi niebezpieczeństwami ze strony obcych.