14 października  odbyło się w naszej szkole uroczyste  ślubowanie i  pasowanie na ucznia dzieci z klas pierwszych. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego- uczyły się dzielnie wierszyków, piosenek i wytrwale ćwiczyły podczas prób. Wszyscy wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przysięgi przez pierwszaków. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona naszej szkoły. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy, a także upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.