Dziękujemy!

Na przełomie października i listopada Szkolny Klub Wolontariatu włączył się w akcję organizowaną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej „Ogrzej Miłością”. Jej celem była zbiórka czapek, szalików, rękawiczek i skarpetek dla osób w kryzysie bezdomności. Zebrane dary zostały przekazane osobom bezdomnym 14 listopada podczas obchodów V Światowego Dnia Ubogich.

Dziękujemy serdecznie za każdy gest dobroci.