27 września to 83 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tego dnia utworzono pierwszą konspiracyjną organizację Służbę Zwycięstwu Polski. W czasie wojny mieliśmy tajne wojsko, rząd, sądy, urzędy, pocztę. W działaniach brało udział kilkaset tysięcy ludzi.

Chwała bohaterom!