W piątek, 4 listopada odbyła się lekcja interdyscyplinarna chemii w połączeniu z językiem polskim i elementami języka angielskiego, z racji na dwujęzyczność realizowaną w klasie 8bj. Wspólnym pierwiastkiem, nomen omen, lekcji chemii i języka polskiego stał się KOLOR. Uczniowie badali jak zmieniają się barwy wskaźnika pod wpływem wody, kwasu solnego i zasady sodowej. Obserwowali, robili doświadczenia i zapisywali wnioski. Później analizowali wybrane fragmenty epopei narodowej ukazujące zachody słońca, by zauważyć dlaczego, tym razem w tekście literackim, zmienia się kolor, na czym polegają te zmiany i co ważne, czemu służą i co symbolizują. W drugim doświadczeniu chemicznym ósmoklasiści sprawdzali pH i tu dopiero była szalona twórczość. Młodzież przyniosła różnego rodzaju produkty, by badania były różnorodne i ciekawe, Na stolikach znalazły się owoce, warzywa, wyciskane własnoręcznie soki, przygotowywane wywary, odchody zwierząt domowych, środki piorące, woda z konstantynowskiego basenu, kwas z wcześniej zakiszonej kapusty i ogórków i wiele, wiele innych. Mimo pozornego chaosu, eksperyment wypadł doskonale i był wstępem do analizy literackiej, której celem było udowodnienie, że artysta może jedną rzecz widzieć w odimienny sposób ze względu na stan uczuć własnych lub bohaterów, towarzyszące w tekście wydarzenia czy warunki zewnętrzne. Stawy podobne do oblicza mężczyzny i niewiasty okazały się poetyckim nie-pH-em, lecz strzałem w dziesiątkę.

Joanna Szczesio-Gawrońska i Elżbieta Bilewicz-Szyrmer