W związku z Dniem Praw Dziecka, który obchodziliśmy 20 listopada w naszej szkole zorganizowany został konkurs plastyczny o o tematyce związanej z prawami każdego młodego człowieka pt. „Prawa dziecka oczami dzieci”.
Głównymi celami konkursu było zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka, rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy narodowości oraz uczenie korzystania ze swoich praw, z jednoczesnym poszanowaniem praw innych ludzi. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wyniki konkursu:
Kategoria oddziały przedszkolne:
1 miejsce - Gosławska Natalia 0A
2 miejsce – Leon Grzegorczyk 0A
3 miejsce – Wojciech Kalinowski 0A

Wyróżnienie:
Mila Kowalczyk 0P1
Antoni Ujma 0A

Kategoria klasy I-III:
1 miejsce – Julia El Saheli 2A oraz Pola Gralak 1A
2 miejsce – Magdalena Szczodrowska 1A oraz Natalia Szczodrowska 1A
3 miejsce - Lena Koper 1B oraz Franciszek Poziemski 3B

Wyróżnienie:
Lena Weicht 3B
Zuzanna Pietrzak 3B

Serdecznie gratulujemy.
Bardzo dziękujemy za udział w konkursie!
Edyta Tomasik i Małgorzata Kwasek