Wszystkie czynności związane z naborem do szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim wykonujemy  pod tym adresem

lodzkie.edu.com.pl

Wkrótce otrzymacie dane do logowania za pośrednictwem wychowawców.

Zapraszam!

Zapraszam ósmoklasistów do wzięcia udziału w e-Targach Edukacyjnych, które odbędą się 24 i 25 marca. Udział w nich ułatwi Wam podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami. Tylko uczestnicząc w e-Targach Edukacyjnych – Łódź 2021 każdy z Was będzie miał nieograniczony dostęp do wyczerpujących informacji, prezentowanych przez wszystkie łódzkie szkoły ponadpodstawowe: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Uczestnicząc w e-Targach Edukacyjnych – Łódź 2021 będziecie mogli wziąć udział w wielu interaktywnych spotkaniach informacyjnych, organizowanych przez poszczególne szkoły ponadpodstawowe oraz przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Szczególnie istotna jest tutaj możliwość porozmawiania online zarówno ze starszymi kolegami, jak też z nauczycielami, doradcami zawodowymi i ekspertami edukacji zawodowej. Swoje pytania do nich będą mogli kierować również rodzice. Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w organizowanym przez Miasto Łódź e-Targach Edukacyjnych – Łódź 2021!

Szkolny doradca zawodowy Ewa Pawlak