Przedszkolaki w oddziałach 0p1 i 0p2 biorą udział w dodatkowych, nieobowiązkowych zajęciach "Eksperymenty - Mali Einsteini- czyli odkrywamy Świat poprzez przeprowadzanie różnych doświadczeń". Zajęcia te realizowane są w każdą środę w godzinach popołudniowych, w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej przez Panie: Joannę Malinowską i Justynę Dąbrowską. Założeniem zajęć jest kształtowanie u przedszkolaków chęci poznawania Świata, chęci do nauki poprzez zabawę i doświadczenia, uczenie dzieci współpracy w grupie. Zajęcia praktyczne pozwalają na efektywniejsze poznawanie Świata, zachęcają dzieci do nauki fizyki i chemii w szkole. Przedszkolaki podczas zajęć rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, sprawność manualną, a także koncentrację uwagi i uważne słuchanie. Za nami 3 tygodnie zajęć : "Rosnący balon", "Wulkan" i "Deszcz pełen kolorów". Przedszkolaki podczas zajęć są skupione, zaciekawione i bardzo chętnie współpracują. Efekty pracy widoczne są na zdjęciach poniżej.

Nauczyciele: Joanna Malinowska, Justyna Dąbrowska