Gratulujemy!

Uczniowie zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną kultury otrzymali dziś 11.06.2019 r. z rąk burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Roberta Jakubowskiego stypendia artystyczne. Wszyscy wyróżniają się znaczącymi osiągnięciami w promocji i działaniu na rzecz gminy Konstantynów Łódzki.

Wyróżnieni uczniowie to laureaci bądź finaliści międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych konkursów i przeglądów. Sukcesy odnosili w konkursach plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, czy też wiedzy o kulturze.

Info z Portalu Miasta Konstantynowa Łódzkiego