W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klas VII i VIII  na lekcjach biologii wzięli udział w realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka wpisując się w działania Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Centrum Onkologii – Instytucie Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. Onkoma we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

Podczas zajęć uczniowie poznali zasady profilaktyki, zdobyli umiejętność przeprowadzania samobadania skóry, różnicowania zmian podejrzanych o charakterze nowotworowym ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE tzw. „czerniakowe abecadło”.

Aby zdobyć więcej informacji i skutecznie chronić się przed tym groźnym nowotworem skóry zachęcamy do zapoznania się  z informacjami zawartymi na stronie akademiaczerniaka.pl.