W naszej szkole najmłodsi uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej oraz ich ciut starsi koledzy z klas IV-VI biorą udział w warsztatach plastycznych LABORATORIUM WYOBRAŹNI - profilaktyka zdrowia „Dieta, ruch i badania. To jest To co raka przegania”. Uczniowie dowiadują się czym jest choroba, a także co to takiego, profilaktyka. Zaglądają na chwilę do świata dorosłych i poznają, które z zachowań mają wpływ na wystąpienie choroby nowotworowej. Wiedzą już, że należy unikać palenia tytoniu, nadużywania alkoholu, a brak ruchu i otyłość dopełniają listę negatywnych czynników wpływających na rozwój choroby. Wszyscy mają okazję wykonać niepowtarzalną zapinkę z wybranym i namalowanym przez siebie symbolem zdrowia. Pamiątka i przypominajka, że: Zdrowie to najcenniejszy kapitał na przyszłość.

Profilaktyka jest medycyną przyszłości!

Dziękujemy pracowni MAGENTA  za przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Rozbudowa WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi w oparciu o koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii”.