...śladami ofiar niemieckiego obozu...

Grupa uczniów  z klas VI  przygotowująca się do międzyszkolnego konkursu "Przywołajmy ich historię" brała udział w spacerze śladami ofiar niemieckiego obozu w Konstantynowie Łódzkim. Mieścił się on w dawnej fabryce włókienniczej K. Steinerta i braci Schweikert i był ośrodkiem represji dla ludności polskiej, wysiedlanej przymusowo przez okupanta z terenów Wielkopolski, Pomorza i częściowo Polski centralnej. Uczniowie zapoznali się z losami Polaków, represjonowanych przez niemieckiego okupanta w obozie. Następnie udali się na cmentarz, gdzie spoczywają ofiary tego obozu. W latach 1940 -1943 przebywało w nim około 42 tys. więźniów, z których to ok. 1000 zmarło. Do dzisiaj nie udało się ustalić danych wszystkich osób, które zginęły w obozie. Kilkaset nazwisk tych, których udało się zidentyfikować umieszczono na tablicy przed, którą umieszczono symboliczną rzeźbę postaci kobiety trzymającej w ramionach dziecko.

Ewa Pawlak