W dniu dzisiejszym, 17 marca 2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka. Uczniowie klas 0-III  brali czynny udział w warsztatach językowych, których celem było poszerzenie wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i utrwalenie słownictwa dotyczącego tego święta poprzez różnorodne gry i zabawy językowe oraz wspólne śpiewanie. W tygodniu poprzedzającym ten dzień dzieci poznały życiorys Świętego Patryka, legendę o skrzacie irlandzkim – Leprechaun ‘ie oraz dowiedziały się o zwyczajach, symbolach i legendach związanych z Irlandią. Zdobytą wiedzą wykazały się podczas rozwiązywania quizu dotyczącego Dnia Świętego Patryka. Dzisiejszym warsztatom towarzyszyła również irlandzka muzyka i tańce przygotowane przez panią A. Bogusz, a wykonane przez dziewczynki z klasy IId. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie przy przygotowywaniu tego przedsięwzięcia Paniom M. Dylewskiej, A. Bieleckiej, E. Kubiak, M. Lotce, M. Wróblewskiej i IBandkowskiej, która przeprowadziła warsztaty w budynku szkoły przy ul. Łódzka 117.

A. Wrońska i K. Bąkała - Maszarek