Węglowodory można rysować,

można śpiewać o nich piosenki,

ale można też badać ich właściwości pokonując własne słabości.

Zapraszamy do fotorelacji. Yes, we did it!  Elżbieta Bilewicz-Szyrmer