We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. To język angielski uważany jest przez niektórych lingwistów za język międzynarodowy. Stanowi on most komunikacyjny, narzędzie niezbędne do funkcjonowania we współczesnej, wielokulturowej „globalnej wiosce”. Umiejętność posługiwania się tym językiem, umożliwia podróżowanie, poznawanie świata,  otwarcie się na inne kręgi kulturowe, pomaga porozumiewać się z obcokrajowcami, funkcjonować w środowisku międzynarodowym oraz jest obecnie niezbędna do zdobycia atrakcyjnej pracy.

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Once upon a time… - writing a story in English is fun!” podyktowane był chęcią stworzenia uczniom klas czwartych oraz piątych naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego w atrakcyjniejszy i bardziej kreatywny sposób, celem zachęcenia ich do aktywniejszego udziału w zajęciach, wzbogacenia ich słownictwa, doskonalenia wymowy oraz konstruowania poprawnych gramatycznie i leksykalnie wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych oraz do rozbudzenia w uczniach ducha czytelnictwa. 

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez wspólne pisanie bajki w języku angielskim. W ten sposób włączeni byli w aktywny proces zdobywania i utrwalania wiedzy oraz poczuli się zmotywowani do dzielenia się własnymi pomysłami, do bycia nie tylko odbiorcami, ale i kreatywnymi twórcami.

Dzięki zaangażowaniu oraz niezwykłej kreatywności naszych uczniów powstała książka pełna ciekawych historii. Książka dostępna jest w bibliotece szkolnej. Zapraszamy wszystkich uczniów do zapoznania się z tymi wspaniałymi bajkami!

                                                                                                                           Aleksandra Klimczak-Cyganek