Aktywna Tablica w Konstantynowie Łódzkim”

międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu

Szkoły podstawowe z Konstantynowa Łódzkiego uczestniczą w programie "Aktywna tablica".

Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

2) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4) wspieranie innowacyjnych metod pracy;

5) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach programu określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkoły zobowiązane są do udziału w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”).

W związku z tym 13 marca 2018 r. została utworzona międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu pod nazwą: „Aktywna tablica w Konstantynowie Łódzkim”.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli e-koordynatorzy programu ze szkół podstawowych naszego miasta. Zostały omówione zasady współpracy w ramach sieci oraz ułożono harmonogram szkoleń i lekcji otwartych.

Koordynatorzy wymienili się doświadczeniami i zwrócili uwagę na problemy przy realizacji programu. Ustalono także, w jaki sposób będziemy publikować scenariusze lekcji i inne materiały związane z programem.

Na spotkaniu rozpoczęto budowanie internetowej strony sieci „Aktywna tablica w Konstantynowie Łódzkim”

Na tej stronie uczestnicy programu będą wymieniać się doświadczeniami związanymi ze stosowanie TIK w nauczaniu oraz umieszczać scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Link do strony projektu: Aktywna tablica