Na pierwszym spotkaniu e - koordynatorów rozpoczęto budowanie internetowej strony sieci „Aktywna tablica w Konstantynowie Łódzkim”.

Na tej stronie uczestnicy programu będą wymieniać się doświadczeniami związanymi ze stosowanie TIK w nauczaniu oraz umieszczać scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Otwórz witrynę „Aktywna tablica w Konstantynowie Łódzkim”

aktywnatablicawkonst