Z końcem roku szkolnego kończymy także realizację projektu „TAK dla czystego powietrza” współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Łodzi. Nasi uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach terenowych (zajęcia w Experymentarium, warsztaty w parku „Oczyśćmy atmosferę”, pokazy w Planetarium EC1: „Dwa szkiełka”, „Początki ery kosmicznej”) i stacjonarnych („Uwaga, alarm antysmogowy”). Zajęciom warsztatowym towarzyszyły inne szkolne wydarzenia, m.in.: akcja „Pomóżmy zwierzakom”, Dzień Wody, Dzień Ziemi. Uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznych („Nie taki smok straszny… jak smog”, „Dmuchawce – latawce”), literackim („Nie taki smok straszny… jak smog”), matematyczno-przyrodniczym („Zdrowy oddech”) i recytatorskim („W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi…”). Nagrody konkursowe (planszowe gry edukacyjne, quizy oraz kompasy) oraz pomoce dydaktyczne (plansze, modele, programy multimedialne) zostały zakupione ze środków pozyskanych w ramach projektu.