W dniach  19-25. XI obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej, w trakcie którego skupialiśmy swoją uwagę na wadach oraz zaletach rozwoju gospodarki. W związku z tym uczniowie klas IV i klasy VI na zajęciach z przyrody dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi szybko rozwijającego się przemysłu.

Uczniowie w grupach przygotowywali plakaty dotyczące negatywnych skutków postępującej globalizacji. Głównymi hasłami, na którymi skupili się uczniowie były: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby oraz kłusownictwo.