Zapraszam!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie ogólnopolskim literacko - plastycznym ,,Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Konstytucją 3 Maja”.

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-VIII oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych (oddziały zerowe). Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom informacji o znaczeniu i okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz roli bibliotek w życiu młodego człowieka. W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotąd  niepublikowane,  prace  nie  zawierające  wyłącznie  streszczenia  utworu literackiego. Prace zgłaszane są za pośrednictwem szkół lub przedszkoli ("zerówki"), z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 2 prace  literackie i 2 plastyczne  (w każdej kategorii wiekowej).

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

kategoria literacka – adresowana do uczniów szkół podstawowych (klasy III-VIII)
kategoria  plastyczna –uczniowie  szkół  podstawowych  (0-VIII) oraz  oddziałów zerowych przedszkoli.

 Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt indywidualny. Linki do konkursu można znaleźć na stronie internetowej organizatorów i portalu "Konkursy i festiwale dla dzieci".

Koordynatorzy konkursu na terenie szkoły: bibliotekarze - p.Jolanta Pawlak, p. Mariola Staniek i plastyka p. Wiesława Przybyło-Cieślik.