Dzisiejszy wspaniały słoneczny dzień stał się inspiracją do działań twórczych w plenerze tzw. Pleneryzmu (techniki impresjonistyczne - pointylizm i dywizjonizm). Uczniowe klas VI i VII tworzyli prace malarsko - rysunkowe w przestrzeni zielonej naszej szkoły - na wprost Muralu "Japoński mostek" francuskiego prekursora impresjonizmu Claude Moneta, który dwa lata temu powstał na ścianie sali gimnastycznej (konstrukcji zewnętrznej szkoły). Zadaniem uczniów w dwóch różnych poziomach, było zastosowanie odpowiedniej perspektywy np. horyzontalnej, albo żabiej i ukazanie realnego obrazu w technice rysunku, bądź z wykorzystaniem mazaków - promarkerów. Nowoczesne formy zapisu obrazu to nowe technologie cyfrowe, ale podstawy rysunku są najważniejsze w samym procesie powstawania np. projektów architektonicznych, formy, czy kompozycji. Uczniowie doskonale poradzili sobie z przeniesieniem obrazu na kartkę papieru formatu A4, ucząc się i bawiąc jednocześnie. Doświadczenie twórcze w bezpośrednim kontakcie z naturą to bezcenna edukacja, którą warto stosować dla uzyskania efektu autokreacji u dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich wyobraźni. Plenerowe zajęcia uważamy za udane i czekamy na słoneczną oraz ciepłą jesień!