Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu październiku  2019 r. opłata wynosi:

23 dni x 4.00 z = 92 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.