Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu grudniu 2019 r. opłata wynosi:

klasa 0a, 0b (zawarty jest 2,3.01.2020) - 21 dni x 4,00 zł = 84,00 zł,

uczniowie nie uczęszczający w ferie - 9 dni x 4,00 zł = 36 zł,

dodatkowo uczniowie uczęszczający na zimowiska 2020 - 5 dni x 4,00 zł = 20, 00 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.