Opłata za obiady w lutym wynosi: 22 DNI x 4,00 = 88,00 ZŁ.

Opłatę należy uregulować do 10.03.2020 r.

Płatność prosimy uregulować na konto szkoły: 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002 tytuł wpłaty: „ imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za miesiąc….”

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności dziecka  w celu dokonania odliczeń.