OPŁATA ZA OBIADY W GRUDNIU WYNOSI:

22 DNI x 4,50 ZŁ = 99,00 ZŁ

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM ROKU KALENDARZOWEGO

PROSIMY O UREGULOWANIE

WSZYSTKICH OPŁAT DO 14.12.2020r.