Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu grudniu opłata za obiady wynosi 52,50 zł.(15x3,50).

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c listopad 2017 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     12 zł
2 godz. pobytu                     27 zł
3 godz. pobytu                     42 zł
4 godz. pobytu                     57 zł

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ! NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!