Opłaty...

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu styczniu 2018r. opłata za obiady wynosi 66,50 zł( 19 x 3,50).

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c styczeń 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową:
1 godz. pobytu 18 zł
2 godz. pobytu 40 zł
3 godz. pobytu 62 zł
4 godz. pobytu 84 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ O UISZCZANIE WPŁAT ZGODNIE Z WW. KWOTĄ

NIE DOKONYWAĆ NADPŁAT!