Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 16-go lutego. W miesiącu lutym 2018r. opłata za obiady wynosi 45,50 zł( 13 x 3,50)

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c luty 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     10 zł
2 godz. pobytu                     23 zł
3 godz. pobytu                     36 zł
4 godz. pobytu                     49 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!