Jubileusz 50-lecia działalności szkoły

Celem konkursu jest ciekawe, niebanalne i twórcze opisanie wydarzenia (lub wydarzeń) związanego z historią Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim a także ukazanie bogactwa historii i tradycji szkoły, zachęcanie do samodzielnej twórczości literackiej absolwentów, podzielenie się własnymi wspomnieniami, jak również ukazanie międzypokoleniowego dziedzictwa związanego z pięćdziesięcioletnim funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, oraz promocja i popularyzacja naszej placówki w regionie.

W konkursie mogą brać udział absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5. w Konstantynowie Łódzkim.

 

Konkurs literacki z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5

im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim

pt. Wspomnienia ze szkolnych lat

 

I. Postanowienia ogólne:

  • Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia działalności szkoły.

Konkurs trwa do dnia 03. 03.2018r.

 

II. Cel konkursu:

Celem konkursu jest ciekawe, niebanalne i twórcze opisanie wydarzenia (lub wydarzeń) związanego z historią Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim a także ukazanie bogactwa historii i tradycji szkoły, zachęcanie do samodzielnej twórczości literackiej absolwentów, podzielenie się własnymi wspomnieniami, jak również ukazanie międzypokoleniowego dziedzictwa związanego z pięćdziesięcioletnim funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, oraz promocja i popularyzacja naszej placówki w regionie.

 

III. Uczestnictwo w konkursie literackim:

W konkursie mogą brać udział absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5. w Konstantynowie Łódzkim.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres internetowy szkoły (sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) utworu literackiego (napisanego samodzielnie i wcześniej niepublikowanego) w dowolnej formie zależnej od inwencji twórczej Uczestnika (np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, wspomnienie). Prace muszą być tematycznie związane z życiem szkoły. W temacie maila należy wpisać „Jubileuszowy Konkurs Literacki”

IV. Zasady konkursu:

Praca zgłoszona na konkurs nie może liczyć więcej niż 1 stronę formatu A4 pisaną czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 i odległości między wierszami 1,5. Do pracy (wysłanej w formie załącznika) należy dołączyć krótką informację o autorze (imię nazwisko, tytuł pracy).

Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursu, wartość merytoryczna, oryginalna forma realizacji tematu, walory estetyczne, poprawność językowa i stylistyczna.

Prace, które nie będą spełniały kryteriów, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Termin nadsyłania prac mija 3 marca 2018 r. Przesłane prace nie będą zwracane.

Prace zwycięzców oraz te najciekawsze zostaną opublikowane w publikacji związanej z Jubileuszem Szkoły.

 

Wszelkie wynikłe problemy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

V. Jury:

Jury powołuje organizator konkursu.

 

 

 

Emilia Merecka-Kułak

Magdalena Żyżyńska