...wynosi 66,50zł

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu maju 2018 r. opłata za obiady wynosi 66,50zł (19 x 3,50). Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w miesiącu maju 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     15 zł
2 godz. pobytu                     34 zł
3 godz. pobytu                     53 zł
4 godz. pobytu                     72 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ.  NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT.