W dniu 3 marca klasa IIIa pojechała do Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, by wziąć  udział w lekcji muzealnej pt. „W dawnej szkole”.

Uczniowie dowiedzieli się z niej jak wyglądała nauka w szkole za czasów ich dziadków i pradziadków. Oglądali eksponaty Muzeum, np. stare podręczniki, zeszyty, tornister i jego skromne wyposażenie, fartuszki szkolne, pomoce dydaktyczne. Na zakończenie zajęć uczniowie ćwiczyli kaligrafię za pomocą piór ptasich i tych ze stalówką.