Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Kochani Uczniowie!

W związku z licznymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi nasilenia przemocy domowej spowodowanej pozostawaniem w domu całych rodzin, silnymi emocjami, które wywołuje obecna, niezwykle trudna sytuacja, ograniczeniami uniemożliwiającymi rozładowanie napięcia poza domem, pragniemy przypomnieć, że każda forma agresji jest zjawiskiem nagannym, zaś agresja (słowna, fizyczna) w stosunku do osób najbliższych
jest szczególnie destrukcyjna, ponieważ cierpienie (psychiczne, fizyczne) zadawane
jest przez osoby najbliższe.
Przemoc w rodzinie najpoważniej zaburza poczucie bezpieczeństwa, najgłębiej dotyka samoocenę, pozostawia często trwałe blizny
w psychice.

Dlatego nie możemy na nią pozwolić, dlatego powinniśmy się jej przeciwstawiać.

Drodzy Rodzice, nawet zamknięci w czterech ścianach własnych mieszkań nie jesteście bezradni. Istnieje infolinia dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie, funkcjonują lokalne ośrodki pomocy rodzinie, w sytuacjach szczególnie drastycznych można zwrócić się o pomoc do policji.

Na szczęście nie zawsze przemoc przybiera takie nasilenie.

W obecnych warunkach raczej spodziewać możemy się wzrostu nerwowości, drażliwości, niecierpliwości, wybuchów, którym ex post towarzyszy poczucie winy i chęć zadośćuczynienia (potrzeba ekspiacji).

Drodzy Rodzice, jeśli w Waszym zachowaniu lub zachowaniu Waszego partnera (żony, męża, partnerki, partnera) pojawiły się reakcje, wywołujące Wasz niepokój, skontaktujcie się z nami telefonicznie, w godzinach pracy psychologów, które znajdziecie na naszej stronie Internetowej.

Szukanie pomocy w sytuacjach trudnych nie jest wyrazem słabości, jest przejawem siły, głosu zdrowych, „mocnych” stron osobowości, które dążą do pozytywnej zmiany.

Kochani uczniowie. Wy również nie musicie być bierni, jeśli doświadczanie przemocy
ze strony Waszych najbliższych – osób, których obowiązkiem jest chronić Was i wspierać
w rozwoju.

Jeżeli naprawdę uważacie, że doświadczacie bolesnych zachowań ze strony najbliższych
(np. bicie, krzyki, nadmierne zakazy i nakazy, ograniczanie waszej swobody, itp.) powiedzcie
o tym swojemu wychowawcy lub nauczycielowi, z którym kontaktujecie się on-line. Porozmawiajcie telefonicznie z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Wasi nauczyciele
i wychowawcy „przyjrzą się” problemowi i spróbują pomoc. W razie potrzeby skontaktują
się z mami – pedagogami i psychologami w Poradni.

W sytuacjach szczególnie trudnych możecie dzwonić bezpośrednio do nas, do Poradni.

Pamiętajcie jednak, że nieuzasadnione wszczynanie alarmu, może narazić Waszych rodziców na przykrość.

Dlatego dobrze przemyślcie, czy są powody do szukania pomocy. Jeżeli tak, nie wahajcie się.

Szukanie pomocy nie oznacza, że nie kochacie Waszych rodziców. Wręcz przeciwnie, świadczy o tym, że chcecie jak najlepiej dla nich i dla siebie.

 

Szanowni Rodzice,

W tym trudnym dla wszystkich czasie, zespół psychologiczno - pedagogiczny naszej szkoły, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferuje swoją pomoc i wsparcie.

Na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem fanpage https://www.facebook.com/Wsparcie-Psychologiczno-Pedagogiczne-SP1-Konstantyn%C3%B3w-%C5%81%C3%B3dzki-107014287602509/ będziemy publikować materiały, z których możecie Państwo korzystać. Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją.

Zapraszamy również do zadawania pytań, motywowania dzieci do rozmów z psychologiem i pedagogami, w razie potrzeby umawiania się na konsultacje (telefoniczne i on-line). 

zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej SP 1

 Aleksandra Miklaszewska
Marta Maroń
Małgorzata Winiarczyk

Smacznego!

Opłata za obiady w lutym wynosi: 22 DNI x 4,00 = 88,00 ZŁ.

Opłatę należy uregulować do 10.03.2020 r.

Płatność prosimy uregulować na konto szkoły: 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002 tytuł wpłaty: „ imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za miesiąc….”

Przypominamy o konieczności zgłaszania nieobecności dziecka  w celu dokonania odliczeń.

 

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu grudniu 2019 r. opłata wynosi:

klasa 0a, 0b (zawarty jest 2,3.01.2020) - 21 dni x 4,00 zł = 84,00 zł,

uczniowie nie uczęszczający w ferie - 9 dni x 4,00 zł = 36 zł,

dodatkowo uczniowie uczęszczający na zimowiska 2020 - 5 dni x 4,00 zł = 20, 00 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Opłatę za obiady należy uiszczać  do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu grudniu 2019 r. opłata wynosi:

14 dni x 4.00 z = 56 zł.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów, bądź godzin świetlicowych odliczonych.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż podczas tegorocznej zbiórki uzbieraliśmy 2300 kg kasztanów!!! Konto Rady Rodziców zostało zasilone kwotą 2300 zł ze sprzedaży kasztanów.

Za zebrane pieniądze  z tej akacji zostały kupione ławeczki dla uczniów, które ustawiliśmy na szkolnym korytarzu. Najaktywniej do naszej akcji włączyły się klasy V B, II C i I C, które uzbierały najwięcej kasztanów. Brawo!

W podziękowaniu za udział w szkolnej akcji kasztankowej Dwa Urocze Ludziki Kasztankowe rozdały wszystkim uczniom naszej szkoły cukierki Kasztanki, ufundowane przez Radę Rodziców.

Bardzo dziękujemy Wszystkim Uczniom i ich Rodzinom za zaangażowanie. Szykujmy się już na następny rok - może uda się pobić tegoroczny wynik.

Rada Rodziców i Dyrektor szkoły.

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców