dzienotwarty

Jubileusz 50-lecia działalności szkoły

Celem konkursu jest ciekawe, niebanalne i twórcze opisanie wydarzenia (lub wydarzeń) związanego z historią Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim a także ukazanie bogactwa historii i tradycji szkoły, zachęcanie do samodzielnej twórczości literackiej absolwentów, podzielenie się własnymi wspomnieniami, jak również ukazanie międzypokoleniowego dziedzictwa związanego z pięćdziesięcioletnim funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, oraz promocja i popularyzacja naszej placówki w regionie.

W konkursie mogą brać udział absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5. w Konstantynowie Łódzkim.

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 16-go lutego. W miesiącu lutym 2018r. opłata za obiady wynosi 45,50 zł( 13 x 3,50)

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c luty 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     10 zł
2 godz. pobytu                     23 zł
3 godz. pobytu                     36 zł
4 godz. pobytu                     49 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!

Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców na zebranie podsumowujące pracę za I półrocze, które odbędą się:

w dniu 23. stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7
klasy VII i gimnazjalne rozpoczynają zebrania w sali gimnastycznej (Dzień Języków Obcych, informacje o egzaminie), a następnie w izbach lekcyjnych,
klasy IV - VI w izbach lekcyjnych;

w dniu 24. stycznia 2018 r. (środa) w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117,
klasa "0" godz. 17.00,
klasa II i III a  godz. 17.30,
klasa I a, I b, III b godz. 18.00.

Opłaty...

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu styczniu 2018r. opłata za obiady wynosi 66,50 zł( 19 x 3,50).

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c styczeń 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową:
1 godz. pobytu 18 zł
2 godz. pobytu 40 zł
3 godz. pobytu 62 zł
4 godz. pobytu 84 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ O UISZCZANIE WPŁAT ZGODNIE Z WW. KWOTĄ

NIE DOKONYWAĆ NADPŁAT!

Logo

Zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się:

  1. w dniu 19 grudnia 2017r. /wtorek/ w godz. 17.00-19.00 w budynku szkoły przy
    ul. Łódzkiej 5/7,
  2. w dniu 20 grudnia 2017r. /środa/ w godz. 17.00-19.00 w budynku szkoły przy
    ul. Łódzkiej 117.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 .

Logo

W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego prosimy o uregulowanie wszystkich opłat za obiady /bieżących i zaległych/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2017r.

Dziękujemy.

Wszystkim zaangażowanym dziękuję

Rada Rodziców przy współpracy nauczycieli w dniu 2 grudnia 2017 r. zorganizowała świąteczne warsztaty. Uczniowie wraz z rodzicami i babciami mieli możliwość pod kierunkiem p. Joli Ludwisiak i p. Honoraty Młynarczyk-Jasińskiej zgłębiać tajniki pieczenia pierników oraz sposobów ich ozdabiania.

Pani Agnieszka Kapuścińska i Ewa Rumowicz pokazywały jak wykonać ozdoby i dekoracje na świąteczny stół. W bardzo miłej i wesołej atmosferze spędziliśmy sobotni czas. Wszystkim zaangażowanym dziękuję.

Dyrektor Szkoły Violetta Berek

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu grudniu opłata za obiady wynosi 52,50 zł.(15x3,50).

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c listopad 2017 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     12 zł
2 godz. pobytu                     27 zł
3 godz. pobytu                     42 zł
4 godz. pobytu                     57 zł

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ! NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!

 INFORMACJA O ZEBRANIACH Z WYCHOWAWCAMI

w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim

w budynku przy ul. Łódzkiej 117 dnia 22.11.2017 r. (ŚRODA).

  Klasa 0 17.00-19.00 KONSULTACJE, klasa I a 18.00 ZEBRANIE, klasa I b 18.00 ZEBRANIE, klasa II 18.00 ZEBRANIE, klasa III a 17.00 ZEBRANIE, klasa III b 18.00 ZEBRANIE.

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców