Opłaty...

W miesiącu kwietniu 2018r. opłata za obiady wynosi:

 1. dla uczniów z budynku przy ul. Łódzkiej 117 - 66,50 zł (19x3,50 zł)
 2. dla uczniów z budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 - 56,00 zł (16x3,50 zł)

Różnica w wysokości opłat spowodowana jest tym, iż w budynku przy ul. Łódzkiej 5/7 odbywają się egzaminy gimnazjalne i obiady nie będą wydawane.

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!

Dziękujemy wszystkim rodzicom klasy II c i kl. II d, którzy wsparli nasz pomysł organizacji Dnia Patrona Szkoły Królowej Jadwigi. Chcieliśmy, aby ten Dzień w sposób szczególny zapadł wszystkim w pamięci, nie tylko od strony  wizualnej, ale przede wszystkim duchowej. Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli nasze przygotowania oraz obdarowali dzieci i młodzież słodyczami oraz owocami.

W szczególności pragniemy podkreślić zaangażowanie i natychmiastowy odzew ze strony właścicieli Piekarni AGANA  z Konstantynowa Łódzkiego Pani Anny i Dariusza Baczmagów, którzy przygotowali na nasz dworski stół 2 blachy pysznego ciasta drożdżowego. Dzięki temu mogliśmy obdarować zarówno przybyłych do nas gości, jak również dzieci i młodzież z naszej szkoły. Dziękujemy również Pani Anecie Tomaszewskiej za pyszne pierniki, które osobiście zafundowała i przywiozła z cukierni PTYŚ z Łodzi, bo bez tego symbolu dostatku, stół nasz byłby ubogi. Za wspaniałe ciasto tiramisu Pani Annie Marszałek, za rogaliki Pani Izabeli Catanalotti, cudowne babeczki Pani Monice Czyżewskiej i jeszcze raz wszystkim mamom, które na prośbę organizatorek o wsparcie odpowiedziały "Nie ma sprawy, super pomysł!!! POMOŻEMY.

A my w imieniu dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi i pracowników oraz zachwyconych dzieci i młodzieży, jeszcze raz pięknie DZIĘKUJEMY!!!

ptyssponsorzy
Logo!

 Zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się:

 1. w dniu 20 marca 2018r. /wtorek/ w godz. 17.00-19.00 w budynku szkoły przy
  ul. Łódzkiej 5/7,
 2. w dniu 21 marca 2018r. /środa/ w godz. 17.00-19.00 w budynku szkoły przy
  ul. Łódzkiej 117.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1.

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu marcu 2018r. opłata za obiady wynosi 70,00zł( 20 x 3,50).

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w miesiącu marcu 2018 roku wynosi:zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu 16 zł
2 godz. pobytu 36 zł
3 godz. pobytu 56 zł
4 godz. pobytu 76 zł

Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.
PROSZĘ O UISZCZANIE WPŁAT ZGODNIE Z WW. KWOTĄ
NIE DOKONYWAĆ NADPŁAT!

dzienotwarty

Jubileusz 50-lecia działalności szkoły

Celem konkursu jest ciekawe, niebanalne i twórcze opisanie wydarzenia (lub wydarzeń) związanego z historią Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim a także ukazanie bogactwa historii i tradycji szkoły, zachęcanie do samodzielnej twórczości literackiej absolwentów, podzielenie się własnymi wspomnieniami, jak również ukazanie międzypokoleniowego dziedzictwa związanego z pięćdziesięcioletnim funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, oraz promocja i popularyzacja naszej placówki w regionie.

W konkursie mogą brać udział absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5. w Konstantynowie Łódzkim.

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 16-go lutego. W miesiącu lutym 2018r. opłata za obiady wynosi 45,50 zł( 13 x 3,50)

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c luty 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową
1 godz. pobytu                     10 zł
2 godz. pobytu                     23 zł
3 godz. pobytu                     36 zł
4 godz. pobytu                     49 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim  25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ  O UISZCZANIE WPŁAT  ZGODNIE  Z WW. KWOTĄ NIE  DOKONYWAĆ   NADPŁAT!

Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców na zebranie podsumowujące pracę za I półrocze, które odbędą się:

w dniu 23. stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00 w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 5/7
klasy VII i gimnazjalne rozpoczynają zebrania w sali gimnastycznej (Dzień Języków Obcych, informacje o egzaminie), a następnie w izbach lekcyjnych,
klasy IV - VI w izbach lekcyjnych;

w dniu 24. stycznia 2018 r. (środa) w budynku szkoły przy ulicy Łódzkiej 117,
klasa "0" godz. 17.00,
klasa II i III a  godz. 17.30,
klasa I a, I b, III b godz. 18.00.

Opłaty...

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca. W miesiącu styczniu 2018r. opłata za obiady wynosi 66,50 zł( 19 x 3,50).

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym m-c styczeń 2018 roku wynosi:
zgodnie z zawartą umową:
1 godz. pobytu 18 zł
2 godz. pobytu 40 zł
3 godz. pobytu 62 zł
4 godz. pobytu 84 zł
Opłaty należy dokonać: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim 25 8780 0007 0000 0114 1000 0002

W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka/dzieci klasa, miesiąc za który dokonana jest opłata, za obiady, bądź świetlicę w „0” oraz w przypadku odliczeń za poprzedni miesiąc ilość obiadów/godzin świetlicowych odliczonych.

PROSZĘ O UISZCZANIE WPŁAT ZGODNIE Z WW. KWOTĄ

NIE DOKONYWAĆ NADPŁAT!

Logo

Zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się:

 1. w dniu 19 grudnia 2017r. /wtorek/ w godz. 17.00-19.00 w budynku szkoły przy
  ul. Łódzkiej 5/7,
 2. w dniu 20 grudnia 2017r. /środa/ w godz. 17.00-19.00 w budynku szkoły przy
  ul. Łódzkiej 117.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 .

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców