Informujemy, iż dobrowolna wpłata na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi;

  • 14 zł miesięcznie za pierwsze dziecko
  • 7 zł za drugie dziecko
  • trzecie i kolejne dzieci zwolnione są z opłat.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Filia w Konstantynowie Łódzkim

90 8780 0007 0100 0261 1007 0001

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty.  

Opłata za obiady i nie tylko

Opłatę za obiady i (świetlicę w oddziale przedszkolnym) należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca.
W miesiącu wrześniu opłata za obiady wynosi 59,50 zł.(17x3,50)

Opłata za pobyt dzieci pięcioletnich w oddziale przedszkolnym poza minimum programowym w m-cu wrześniu 2017 roku wynosi zgodnie z zawartą umową:

1 godz. pobytu 16 zł
2 godz. pobytu 32 zł
3 godz. pobytu 48 zł
4 godz. pobytu 64 zł
5 godz. pobytu 80 zł

UONET+

Odpowiedzi firmy Vulcan na najczęściej zadawane pytania związane z dziennikiem UONET+ (nowe!)

 

Podstawowe zasady

Konta z poprzedniego dziennika UONET są nieaktualne. Należy uzyskać ponowny dostęp do nowego dziennika UONET+ (patrz poniżej).

Warunkiem dostępu jest zarejestrowanie mejla u wychowawcy klasy (poprzednio zarejestrowane w starym dzienniku są przeniesione do nowego).

Szkoła nie wydaje haseł dostępu.

Rodzice rodzeństwa muszą mieć ten sam mejl u każdego dziecka.

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców