Serdecznie zapraszam!!!

Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu organizatora Ośrodka Kultury w Będzinie do udziału w XV Ogólnopolskim konkursie plastycznym pt."Anioł XXI wieku".

Kim są Anioły? Poznaj Anioły – Posłanników Boga. Kim są Anioły, o których tak dużo i często słyszymy? Czy są to duchowe istoty takie, jakie widzimy na obrazach, czy w książkach? A, może Anioły są tylko pewną formą energii, która manifestuje się dla nas w ten sposób? Czy masz swojego Anioła Stróża? Jak sobie wyobrażasz Anioła XXI wieku? Jaką rolę pełni Anioł?

Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego, kulturalnych oraz do uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli. Szkoły i placówki mogą zgłosić maksymalnie 10 prac w każdej z kategorii.

Prace konkursowe będą oceniane w pięciu grupach wiekowych:
I grupa - przedszkolaki
II grupa - od 7 do 9 lat
III grupa - od 10 do 12 lat
IV grupa - powyżej 13
V grupa - szkoły specjalne

Technika i forma prac:
– dowolna technika malarska – tradycyjne techniki malarskie (bez grafiki komputerowej), format prac: A3 oraz A2. Prace przesyłamy indywidualnie do 31.01.2023.

Termin wysyłki szkolnej 24.01.2023 r. - szkolny koordynator konkursów artystycznych WPC.

Regulamin

Karta zgłoszenia