Zapraszam!
Zapraszam do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Moja ojczyzna jest biało - czerwona". Celem konkursu jest propagowanie wartości artystycznych i patriotycznych zamkniętych w kadrze. Na konkurs należy przesłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie. Nie dopuszcza się prac naruszających prawa i praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych. Kategorie wiekowe: młodzież do 18 lat i dorośli. Każda praca musi być oznaczona godłem: kombinacja liter i cyfr oraz tytułem zdjęcia. Dołączamy płytę CD z nagraniem w formacie JPG min 1200 x 1600 oraz oświadczenie od rodziców o wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie i wykorzystanie fotografii oraz danych osobowych. Cenne nagrody w konkursie czekają.
 
Opiekun artystyczny: Wiesława Przybyło - Cieślik. Na Wasze zdjęcia czekam do 20.04.2018 r.