Mateusz Filip, uczeń klasy 7b podjął intelektualne wyzwanie i odniósł sukces w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs pozwala rozbudzać, diagnozować potencjał jak i zaangażowanie uczniów oraz odkrywać ich uzdolnienia i talenty. Rozwija samodzielność, uczy samodyscypliny.

Uzyskując tytuł laureata Mateusz zapewnił sobie miejsce w wybranej przez siebie szkole średniej. Sukces tym większy, że Mateusz jest dopiero uczniem klasy 7, wiele zagadnień z podstawy programowej i spoza niej musiał opanować dodatkowo. Wykazał się ogromną pracowitością i inteligencją, co zaowocowało powodzeniem.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!