Gratulacje!

Sto lat temu urodził się K. K.Baczyński - jeden z najwybitniejszych polskich twórców, poeta pokolenia Kolumbów, powstaniec warszawski.

Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Uczniowie z klas: VII B, VIIA  w czerwcu brali udział w projekcie. Polegał on na tym, że każdy z uczestników przygotowywał jeden wiersz Baczyńskiego, recytował go z pamięci lub z kartki, a następnie dokonywał analizy i interpretacji wybranego tekstu. Dzięki tej inicjatywie, można śmiał stwierdzić, że młodzież poznała twórczość naszego poety.

W czerwcu odbył się również międzyszkolny konkurs recytatorski – uczniowie mieli nagrać recytację wybranego wiersza poety. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIIa – Wiktoria Ignatowicz i Mateusz Filip.

Wiktoria Ignatowicz zdobyła 1. miejsce w konkursie, mierząc się z uczniami wszystkich szkół w naszym mieście.

Bardzo nas to cieszy i napawa dumą, gratulujemy!