Gratulujemy Wiesiu!!!
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od wielu lat kreuje, upowszechnia i realizuje różnorodne projekty dotyczące innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych w edukacji. Prowadzi i koordynuje prace nad wytwarzaniem nowatorskich działań pedagogicznych oraz ich wdrażaniem do praktyki szkolnej. Współpracuje z wieloma instytucjami łódzkimi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi wspierającymi edukację. Ukoronowaniem tych różnorodnych działań jest organizowane corocznie przez ŁCDNiKP uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, którego celem jest nagrodzenie nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, uczonych, społeczników, pracodawców, uczniów, a także szkół, placówek oświatowych, firm i instytucji - udokumentowanymi przez stosowne Certyfikaty tytułami honorowymi, takimi jak Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Organizacja Innowacyjna, Innowacyjny Pracodawca, Mistrz Pedagogii, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych oraz najwyższą nagrodą Ruchu Postępu Pedagogicznego – statuetką Skrzydła Wyobraźni.
W XXXIV Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji uhonorowano 138 laureatów. W gronie laureatów znalazła się nauczycielka plastyki z naszej szkoły Wiesława Przybyło-Cieślik za realizację projektów artystycznych międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich oraz działalność twórczą. Uroczystość, która odbyła się 15 czerwca 2021 r., została ze względu na pandemię przeprowadzona w systemie hybrydowym. W części stacjonarnej w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uczestniczyli jako honorowi goście: Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty oraz prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – wiceprzewodniczący Rady Programowej ŁCDNiKP. Gospodarzem spotkania był Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP. W systemie zdalnym w uroczystości wzięło udział ok. 200 uczestników, wśród których byli laureaci nagrodzeni tytułami honorowymi oraz nauczyciele i dyrektorzy rekomendujący osoby i instytucje do tytułów honorowych.